Venezuela

Caracas, Venezuela - Nam Mỹ Travel Guide

Được thành lập vào năm 1567 như Santiago de León de Caracas bởi Diego Losada, cướp của cướp biển Anh, đốt cháy, bị rách bởi động đất, Caracasvẫn đã phát triển thành thủ đô chính trị, kinh tế và văn hóa của Venezuela.