Pennsylvania

Lựa chọn hàng đầu

Tổng quan về Pittsburgh Nhân khẩu học

Nhiều người xem xét Pittsburgh là một trong những thành phố Mỹ lớn hơn về mặt dân số và rất ngạc nhiên khi biết rằng nó thậm chí không lọt vào top 50.