Connecticut

Xem Bald Eagles ở Connecticut

Khi bạn nghĩ về các loài chim bay về phía nam cho mùa đông, có thể bạn không tưởng tượng rằng đến thời tiết ấm áp của họ là … Connecticut!

Tiểu mục