nước Bỉ

Chiến tranh là địa ngục: Các Trench of Death trong Diksmuide, Bỉ

Phản đối các yếu tố của sự đau khổ và vinh quang đánh dấu phần của Bỉ mặt trận phía Tây gọi là Các Trench of Deathgiữa năm 1914 và 1918, nơi trung đoàn sau khi trung đoàn của quân đội Bỉ vất vả trong điều kiện khắc nghiệt không thể chịu để ngăn chặn sự tiến công của Đức về phía Pháp tại điểm mà nó đã dừng lại tạm thời bởi một lũ (giữa Nieuwpoort và Diksmuide).