Weird & tuyệt vời

7 thành phố lạnh nhất của thế giới

01 của 08 Các thành phố lạnh nhất của thế giới Wayne Lynch / Getty Images Đối với đa số người dân, một mặt trận lạnh vào mùa đông có nghĩa là bundling lên với thêm một lớp, nhưng có một vài nơi trên Trái Đất mà thả nhiệt độ cực đoan hoang dã.